Bli Jordbävningsfadder!

Det kommer att ta lång tid att bygga upp Nepal igen. För att långsiktigt kunna hjälpa till i Jyamrung och omkringliggande byar har vi startat ett jordbävningsfadderskap.

Att bli Jordbävningsfadder innebär att du långsiktigt stödjer uppbyggnaden efter jordbävningen. Du bidrar med 100 kronor i månaden under en längre tid för att se till att det finns pengar att hjälpa till med även när den första krisen lagt sig och livet börjar återgå till det normala. För det är då uppbyggnaden börjar – och vi ska naturligtvis hjälpa våra vänner i Nepal att bygga säkrare och bättre!

Du kan själv välja om du vil betala in 1 200:- en gång om året eller överföra 100:- varje månad. Glöm inte att lämna en kontaktadress för feedback. Helst en mailadress men det går bra även med postadress.

2015-06-18_16-54-33