Sagar Sunar Lab Dev Rana Gopal singh Thapa Jitendra Giri Prakash Jaisi Prem Rawal Khairu Tamang Parmendra Joshi Roshan Luhar Prabin Bista