Construction of orphanage in Pharping Rita Shrestha Bikash Khatiwada Khuraj Chaulagain Amar Bahadur Dangi Susan Limbu Shyam Sundar Shrestha Community reconstruction in Dandagaun