Umesh Syangtan / Rohit Leave noone behind – Makwanpur (Practical action) RaSuwa Reconstruction commitee Govinda Shrestha Rajan Neupane Maniklal Moktan Chandra Bahadur Pokharel Gauri Bartaula Pramod Joshi Raj Kumar Thing