Som Bahadur Gurung Sangita Shrestha Ram Naresh chaudhary Tharu Krishna Thapa Magar Bhabi Lal Kumal Chana Bahadur Gaha Kamal Panta Hari Bhandari Om kumari Chaudhary Bhim Kala Bhandari