SukuMaya Pulami Padam Bahadur Bholan Rit Bahadur Thakuri Jeevan Devkota Bhime Kumar Danuwar Dipesh Majhi