Shanta Kumar Bhujel Surendra Bohora Pradip Khadka Sudhir Aryal Santosh Bohara Ganesh Bahadur BK Chandra Bahadur Pokharel Chana Bahadur Gaha Bijay Upreti Ram Bahadur Rakaskoti