I Sverige:

En liten grupp (fyra personer) bildade snabbt en slags ledningscentral.

En liten grupp (fyra personer) bildade snabbt en slags ledningscentral. Nätverket här hemma och i Nepal aktiverades – det utvidgades snabbt och nya personer trädde fram.

Information är viktig – vi kom snabbt ut i radio, TV och tidningar, rapporter dagligen på Webben och Facebook. Sociala medier är snabbast i katastrofsituationer – vi hade omgående Skype-kontakt med Bina Shrestha och den första rapporten från Jyamrung kom redan på tisdagen via Messenger.

Information ändras efterhand som bilden klarnar och chocken släpper – lita på nätverket och korrigera efterhand.

Ingen byråkrati – rubriken blev vårt motto: Hellre be om ursäkt än att vänta på tillstånd!

Vårt nätverk i Nepal fick befogenheter att agera och fatta beslut efter eget huvud och om möjligt efter samråd med ledningscentralen i Växjö.

Engagemanget var enormt och massor av initiativ togs snabbt runt om i landet – allt från insamlingar på jobbet till Loppis och musikaftnar.

Både företag och organisationer fattade beslut om bidrag på nolltid – all byråkrati var som bortblåst