Indhus Barnhem har flyttat

I förra Nyhetsbrevet berättade vi att alla barn på Indhus Barnhem var oskadda och deras hus också trots den stora jordbävningen den 25:e april.

I förra Nyhetsbrevet berättade vi att alla barn på Indhus Barnhem var oskadda och deras hus också trots den stora jordbävningen den 25:e april. Men när man kontrollerade huset efter det stora efterskalvet fjorton dagar senare, visade det sig att huset spruckit på flera ställen och måste rivas så fort som möjligt.

Barnhemmet tvingades därför omedelbart flytta till en trerumslägenhet i närheten. Det blir förstås trångt och dyrare men viktigast är ett säkert tak över huvudet. Bilden är tagen två dagar efter jordbävningen då man sov utomhus i trädgården. Tuki Nepals Bina Shresta var på besök med mat och filtar.

Du som vill bidra till Indhus Barnhem använd BG 5698-1673 och skriv ”Indhus” på meddelandet.

2015-06-18_16-30-58