Prakash Jaisi Ram Bahadur Rakaskoti Narayan Acharya Nabin Darai Manoj Thapa Deepak Hamal Jeevan Adhikari