Nyhetsbrev från Tuki Nepal Society

Vad gör man när ett helt land rasar? Bygger upp det igen!

Det har nu gått en månad sedan den första jordbävningen skakade Nepal. Den drabbade främst distrikten Gurkha, Dhading och Sindhupalchok i mellersta Nepal, men också huvudstaden Kathmandu drabbades hårt. Vår fadderby Jyamrung ligger i Dhading distriktet och de flesta byar här skadades mycket allvarligt. Dessbättre var dödstalet inte så stort här då skalvet inträffade kl 12 på en lördag. Lördag är helgdag i Nepal och inga barn var i skolan. Och den jordbrukande befolkningen ute på landsbygden var sig till största del ute på fälten för att förbereda majsskörden. De flesta dödsfallen skedde i distriktsstäderna och de större byarna där husen är högre och många människor arbetar med annat än jordbruk.

Så kom skalv nummer två efter två veckors kaos. Det var inte lika starkt men drabbade ändå mycket hårt, då hus som skadats vid det första skalvet nu föll samman. Den här gången var det distrikten Sindhupalchok, Nuwakoth och Dolakha som drabbades värst. I Jyamrung kändes skalvet förstås men det ledde inte till ytterligare stora skador, varken på människor eller byggnader. Däremot drabbades stora delar av bergslandskapet kring de båda jordskalvens epicentrum av jordskred och laviner vid det andr2015-06-18_17-24-15a skalvet. Något som inneburit att flera byar blivit begravda i rasmassor och andra byar har tvingats utrymma helt då rasrisken fortfarande är mycket stor. I vissa fall kommer hela byar att få flytta för gott p g a av sättningar i de branta sluttningarna.