Umesh Syangtan / Rohit Rajya Laxmi Shrestha Shanta Kumar Bhujel Naresh Chhettri Surendra Bohora Deepak Chaudhary Som Bahadur Gurung Sangita Shrestha SukuMaya Pulami Geeta Devi