Umesh Syangtan / Rohit Rajya Laxmi Shrestha Shanta Kumar Bhujel Som Bahadur Gurung Sangita Shrestha SukuMaya Pulami Geeta Devi Ram Naresh chaudhary Tharu Rajesh Kumar Saha Naagarik Aawaz