Construction of Muhar basti community for most vulnerable Geeta Devi Rajesh Kumar Saha Ajay Magar Raj Kumari Devi Nir bahadur shrestha Ravi Shankar Prasad Ravi Pratap Yadav Buddhi Kumar Tamang Bishnu Kumar Gupta