Så här blir du fadder, sponsor eller medlem i Tuki Nepal

www.tukinepal.org

Fadderskap skolbarn:      800:-/ år eller 70:-/ månad
Fadderskap sjukstugan:  1200:-/ år eller 100:-/ månad
Medlemskap:                    150:-/ år för enskild, 200:-/ år för familj
Företagssponsor till sjukstugan: valfritt belopp som betalas regerlbundet under en längre tid

Betala till bankgiro: 5698-1673 – glöm inte att skriva dina kontaktuppgifter så att vi kan skicka nyhetsbrev

Angeles fond har särskilt bankgiro: 5747-4447 (pengarna går till att betala högre utbildning för flickor)

Alla pengar som kommer in till Tuki Nepal som fadderavgifter, sponsorbidrag eller gåvor går direkt till våra projekt i Nepal. Medlemsavgifterna bekostar vår lilla adminstration

2015-06-19_15-07-49