Sjukstugan i Jyamrung

Redan idag håller man på att bygga upp en provisorisk sjukstuga med 3 rum av bambu och plåt.

Här kommer all medicin och annan utrustning som räddats ur det mycket skadade sjukstugehuset att förvaras tills en ny sjukstuga kan byggas upp igen. Och det finns förstås plats för undersökning och behandling som kommer att fungera bra mycket bättre än i det enkla tält som idag används som sjukstuga. Vi kan berätta att vår sjukstugepersonal finns på plats och jobbar för fullt. Healthassistant Bal Krishna Gurung och vår lokalvårdare och allt i allo Shiva Hari Dhuval fanns på plats vid jordbävningen och har sedan dess arbetet hårt för att ge sjukservice år skadade och sjuka bybor. De övriga två, Joshna Tamang och Roshina Pathak lyckades ta sig till jobbet efter en dryg vecka och alla fyra jobbar nu på att försöka förebygga sjukdomar till följd av ordentligt försämrad hygien och förstörda toaletter.

2015-06-18_17-39-23