Skolorna i området

Då det gäller skolan i Jyamrung kommer alla byggnader att behöva rivas.

Då det gäller skolan i Jyamrung kommer alla byggnader att behöva rivas. De tre byggnader som i dag delvis står kvar har så stora skador att de inte kan repareras på ett säkert sätt. Tuki Nepal planerar att snarast se till att skolan rivs och därefter bygga upp tillfälliga byggnader med bambu och plåt så att barnen kan börja skolan genast efter monsunlovet. De har redan förlorat en månads skolgång nu och det är av stor betydelse att de får möjlighet att börja skolan så snart som möjligt. I oktober planeras så byggnation av en permanent skola enligt en jordbävningssäker modell. Skolorna i grannbyarna Simle och Bharmale, där vi har många fadderbarn, har inte skadats lika illa. Den information vi fått säger att det kommer att gå att reparera dessa skolbyggnader, men vi har gett Tukee Nepal Samaj i uppdrag att be någon med byggerfarenhet utanför byarna att komma och ge sitt omdöme innan vi påbörjar någon reparation. Vi måste veta att skolorna håller för nästa jordbävning!