Raj Kumar Oli Mohan Je/ Tara Silwal Chandika Bhandari Saru Thapa Tamang Bimal Bahadur Malla Sudhir Limbu Bhim Kala Bhandari Punam kumari Paudel Bishnu Bahadur Thapa Rita Shrestha