Shanta Kumar Bhujel Naresh Chhettri Geeta Devi Naagarik Aawaz Sambhav Nepal ADARA DEVELOPMENT NEPAL Yam Bdr Dangi Ganesh Bahadur BK Puspa Kumari Poudel Prakash Jaisi