Tuki Nepal på plats

Tuki Nepal på plats

2015-06-18_17-33-59Tuki Nepal lyckades snabbt organisera hjälp på plats på flera platser genom vår systerorganisation Tukee Nepal Samaj och den insats som Bina Shrestha och Björn Söderberg genomförde tillsammans med lokala kontakter. Det som visade sig vara allra viktigast var hjälp att bygga tillfälliga hus inför monsunregnen och att gräva fram mat och andra ägodelar ur de raserade husen. Efter den första chocken över vad som hänt började alla hjälpas åt och ta tillvara det som kunde återanvändas.

De första dagarna behövdes en del mat, då bybornas matförråd fanns under de raserade husen. Men när denna väl var framgrävd övergick vår hjälp till att gälla tält, presenningar och verktyg. Idag har alla bybor i Jyamrung och de intilliggande byarna Simle och Bharmale tak över huvudet – men i många fall måste dessa enkla skydd byggas på för att klara av monsunregnen som startar i juni.

Enkla handverktyg av olika slag var den allra bästa hjälpen. Spadar, spett, hammare, tänger kofötter, enkla vinschar och rep var det som behövdes för att sätta igång med att gräva fram förnödenheter, riva halvrasade hus och börja bygga upp tillfälliga skydd mot sol och regn. Tuki Nepal har därför satsat mycket på att köpa in verktyg och frakta ut till Jyamrung och övriga byar vi har kontakter i, för att byborna själva ska kunna utföra arbetet. Idag har vi försett 10 byar i samma dalgång som Jyamrung med verktyg och presenningar samt en by strax utanför Dhading Besi där vi har fadderbarn, med plåt till tak samt verktyg. Dessutom har Tuki Nepal genom Björn och Bina försett byn Tauthali i distriktet Sindhupalshok med verktyg.

Inga nya permanenta hus kommer att byggas före monsunregnen. Först i oktober kommer detta att bli möjligt och då vet vi också hur pass illa sluttningarna har skadats då det är hård påfrestning på dessa under monsunens störtregn.

Det innebär alltså att vi har lite tid på oss att med hjälp av våra kontakter i Nepal, ta fram jordbävningssäkra hus. För självklart ska vi hjälpa våra vänner i Nepal att bygga bättre och säkrare hus!